Stichting van het Onderwijs

afbeelding home

Samenwerking; van voorschool tot eindonderwijs

Op het eerste gezicht lijken een basisschool, middelbare school, roc, hogeschool en universiteit niet op elkaar. Ze hebben allemaal een eigen profiel en elke sector kent zijn eigen specifieke uitdagingen. Toch heeft het onderwijs een gezamenlijke opdracht die veel sterker zichtbaar zou moeten zijn. Leerlingen worden het best op de maatschappij voorbereid als het onderwijs samenwerkt, van voorschool tot eindonderwijs.


Uitgelicht nieuws

Tweede oproep aan politiek: 'Investeer in onderwijs in plaats van te bezuinigen'

De Stichting van het Onderwijs heeft opnieuw de politiek per brief opgeroepen daadwerkelijk te investeren in onderwijs. Volgende week is de behandeling van de Onderwijsbegroting 2017 in de Tweede Kamer. Tijdens de Algemene Beschouwingen op de Rijksbegroting leidde de eerste oproep tot het aannemen van de motie-Pechtold c.s. (Kamerstuk 34550-11): de regering zei toe dat de zogenaamde ramingsbijstelling van -150 miljoen euro niet ten koste zou gaan van de bekostiging van scholen. De Stichting benadrukt dat dekking hiervoor buiten de onderwijsbegroting om gevonden moet worden.

Lees meer

terug naar boven