Samenwerking van voorschool tot eindonderwijs

Op het eerste gezicht verschillen een basisschool, middelbare school, mbo-opleiding, hogeschool en universiteit van elkaar. Ze hebben hun eigen profiel en elke sector kent zijn eigen uitdagingen en belangen. Maar zij dragen bij aan een groter geheel: de hele onderwijssector heeft een gezamenlijke opdracht die zichtbaarder mag zijn. Leerlingen en studenten krijgen de beste voorbereiding op de maatschappij als leerlijnen doorlopen en onderwijssectoren samenwerken, van voorschool tot eindonderwijs. Die sectoroverstijgende samenwerking staat centraal bij de Stichting van het Onderwijs, het platform van alle werkgevers en werknemers in het onderwijs.

Nieuws

Benoeming nieuw dagelijks bestuur voor de Stichting van het Onderwijs

 Op 27 juni is Tamar van Gelder, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond, benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting van het Onderwijs. Als vice voorzitter is Freddy Weima, voorzitter van de PO Raad, benoemd. Pieter Duisenberg, voorzitter van UNL treedt na het volbrengen van zijn termijn af als voorzitter.

Agenda