Samenwerking van voorschool tot eindonderwijs

Op het eerste gezicht verschillen een basisschool, middelbare school, mbo-opleiding, hogeschool en universiteit van elkaar. Ze hebben hun eigen profiel en elke sector kent zijn eigen uitdagingen en belangen. Maar zij dragen bij aan een groter geheel: de hele onderwijssector heeft een gezamenlijke opdracht die zichtbaarder mag zijn. Leerlingen en studenten krijgen de beste voorbereiding op de maatschappij als leerlijnen doorlopen en onderwijssectoren samenwerken, van voorschool tot eindonderwijs. Die sectoroverstijgende samenwerking staat centraal bij de Stichting van het Onderwijs, het platform van alle werkgevers en werknemers in het onderwijs.

Nieuws

Onderwijs Top – “Samen aan de slag voor kansengelijkheid ”

Het doel van de Onderwijs Top 2022 was aan te sluiten bij concrete, succesvolle, projecten die bijdragen aan kansengelijkheid: Hoe kunnen die breder worden toegepast (‘opgeschaald’) en hoe kunnen, waar nodig, doorbraken worden gerealiseerd om de impact van deze initiatieven verder te vergroten?

Brief aan Mark Rutte en Sigrid Kaag: Investeer in het onderwijs

De Stichting van het Onderwijs heeft in een brief aan Mark Rutte en Sigrid Kaag een oproep gedaan voor structurele investeringen in het onderwijs. Aanleiding is de uitslag van de enquête Namens Nederland, gehouden door de stichting NL2025. Hieruit blijkt dat een...

Agenda