De Stichting in 2012

Professionalisering, doorlopende leerlijnen en de onderwijsfinanciën. Drie thema’s die in 2012 door de Stichting zullen worden opgepakt. Op verzoek van staatssecretaris Halbe Zijlstra is hier het thema ouderenregelingen in het onderwijs aan toegevoegd. In het...

Brief staatssecretaris aan Stichting van het Onderwijs over BAPO

Onlangs is een motie aangenomen waarin de Tweede Kamer de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt om bij de partners in de Stichting van het Onderwijs aan te dringen tot afbouw van de BAPO-regeling (regeling ter Bevordering Arbeidsparticipatie...

In gesprek met de minister en staatssecretaris van Onderwijs

Op 15 maart 2011 sprak het bestuur van de Stichting van het Onderwijs met de minister en staatssecretaris van Onderwijs. Op de agenda: professionalisering en doorlopende leerlijnen. Beide onderwerpen zijn voorbereid in twee werkgroepen. Aan deze werkgroepen namen...