Handreiking ouderenregelingen in het onderwijs

Handreiking voor cao-overleg onderwijs Op verzoek van staatssecretaris Halbe Zijlstra hebben de sociale partners van de Stichting van het Onderwijs met elkaar een gesprek over de ouderenregelingen in het onderwijs gevoerd. Daarvoor is een commissie ingesteld onder...

Brief aan politiek: ‘Hou ruimte in nieuw regeerakkoord voor Nationaal Akkoord’

Uit grote zorgen over het effect van de financiële problemen op de kwaliteit van het onderwijs heeft de Stichting van het Onderwijs een brief gestuurd aan voorzitter en leden van de vaste Kamercommissie OCW. Deze brief is een oproep om de komende maanden tot een...

Filmverslag Nationaal Verkiezingsdebat

Bekijk in twee delen de opname van het Nationaal Verkiezingsdebat ‘van goed naar geweldig onderwijs’ van 4 september 2012 en lees het verslag . Filmverslag Deel 1 Filmverslag Deel...

Op naar een Nationaal Akkoord voor geweldig onderwijs

Ruim honderd vertegenwoordigers uit het onderwijsveld vullen dinsdagmiddag 4 september de hal van het CAOP. Daar vindt het door de Stichting van het Onderwijs georganiseerde Nationale Onderwijsdebat ‘Van goed naar geweldig onderwijs’ plaats. Alle zes...

Kwaliteit onderwijs al jaren in watertrappelstand

Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst. Nederland watertrappelt echter al jaren als het om de kwaliteit van het onderwijs gaat. Ondanks vele stelselwijzigingen en maatregelen zijn leerlingen en studenten niet beter gaan presteren. Twintig andere landen...