Meer beleidsrust in het onderwijs

Onderwijs vraagt om meer beleidsrust. Ga uit van een besliste, samenhangende visie op onderwijs met een tijdschaal die daarbij past en zich verder kan strekken dan een kabinetsperiode. Dat is de concrete oproep die de Stichting van het Onderwijs per brief aan de...

Pleidooi voor langetermijnvisie bij maatregelen economische crisis

Verlies de lange termijn niet uit het oog. Dat is de belangrijkste oproep van de sociale partners verenigd in de Stichting van het Onderwijs in een brief van 20 maart aan de politiek. Het kabinet beraadt zich op nieuwe voorstellen om het verwachte begrotingstekort...