Onderwijsakkoord: meer banen en vrijheid, minder werkdruk en rompslomp

Voor het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs is volgend jaar €34 miljoen extra beschikbaar als sociale partners voor 1 juni een akkoord over de cao hebben gesloten. Sociale partners bepalen waar dit geld aan wordt uitgegeven. Basisscholen en scholen in...

Principeakkoord over investering €689 miljoen in onderwijs

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker namens het kabinet en de Stichting van het Onderwijs hebben een principeakkoord bereikt over een Nationaal Onderwijsakkoord. Met de overeenkomst wordt de aantrekkelijkheid van het beroep van docent vergroot, de positie...

Gesprekken over Nationaal Onderwijsakkoord nu gestopt

De onderhandelende partijen in de Stichting van het Onderwijs stoppen nu de gesprekken met het kabinet over het afsluiten van een Nationaal Onderwijsakkoord. De partijen betreuren het dat het kabinet nog altijd geen perspectief kan bieden op de loonontwikkeling van...

Gesprek over Nationaal Onderwijsakkoord volgende week verder

Het gesprek met het kabinet over het afsluiten van een Nationaal Onderwijsakkoord gaat volgende week verder. AOb heeft besloten uit het overleg te stappen.  Jan van Zijl, voorzitter Stichting van het Onderwijs: ‘De Stichting zet het overleg op een constructieve...

Stichting van het Onderwijs: geen nullijn voor het onderwijs

Onlangs stuurde minister van Financiën de ‘Hoofdlijnenbrief begroting’ naar de Tweede Kamer. Daarin staan de aanvullende maatregelen geschetst die het kabinet wil treffen om het begrotingstekort terug te dringen. Onder andere wordt voorgesteld de nullijn...