Regeldrukagenda: concrete acties tegen regeldruk in het onderwijs

Op 18 december 2014 is de Regeldrukagenda ondertekend door de minister en staatssecretaris van OCW, de sectorraden en de vakbonden. De Regeldrukagenda biedt concrete acties om de regeldruk die onderwijsprofessionals in hun werk ervaren, aan te pakken. De...