Oproep aan politiek: ‘Investeer in onderwijs maar dan ook echt!’

Het kabinet heeft haar begrotingsplannen gepresenteerd. Vandaag en morgen kan de Tweede Kamer de plannen bijstellen. Voor het onderwijs is dat nodig. Daarop bezuinigt het kabinet en dat is funest voor de toekomst van onze kinderen, jongeren en de ontwikkeling van ons...

Schotten weg tussen de sectoren voor betere aansluiting

Versoepel de overgangen tussen de onderwijssoorten en laat het onderwijs beter aansluiten bij de talenten en de ontwikkeling van de individuele leerling en student. Die boodschap geven de deelnemers aan de conferentie ‘Elk talent telt’ mee aan de Stichting...

Speerpunten Stichting van het Onderwijs richting de verkiezingen

De Tweede Kamer verkiezingen staan voor de deur, uiterlijk in maart 2017 kiezen we nieuwe volksvertegenwoordigers en wordt een nieuw kabinet gevormd. Onderwijs zal een belangrijk onderdeel van een nieuw regeerakkoord zijn. Immers, met onderwijs investeren we in de...

Werkconferentie over een doorlopende lijn van talentontwikkeling op 25 mei!

Doorlopende leerlijnen, individuele leerroutes, maatwerk en portfolio’s. Ze hebben de aandacht in discussies, beleid of in activiteiten. Op de Werkconferentie ‘Elk talent telt! Een doorlopende lijn van talentontwikkeling’ gebeurt dat voor het eerst...

Oproep aan de politiek: blijf investeren in onderwijs!

Extra investeringen in onderwijs blijven hard nodig, ook al is de financiële positie van de onderwijsinstellingen de afgelopen jaren verbeterd. Dat schrijft de Stichting van het Onderwijs in een brief aan de onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer. De Inspectie van...