Zorgen over voorgenomen bezuinigingen op onderwijs

In aanloop naar het Kamerdebat over de onderwijsbegroting 2019 op 30 oktober en 1 november uit de Stichting van het Onderwijs opnieuw in een brief haar zorgen over de doelmatigheidskorting en nieuwe taakstellingen in de begrotingsplannen. Dat doet zij in het belang...

Stichting van het Onderwijs: voer geen nieuwe besparingen op onderwijs door!

In aanloop naar de Algemene Financiële Beschouwingen roept de Stichting van het Onderwijs de Tweede Kamer op nieuwe voorgenomen besparingen op het onderwijs niet door te voeren. Onaangenaam verrast De Stichting is onaangenaam verrast door de nieuwe bezuinigingen op...

Stichting verwacht geen nieuwe inzichten uit intersectoraal functiewaarderingstraject

Op 3 april heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om de Stichting van het Onderwijs door de regering op te laten roepen om een intersectoraal functiewaarderingstraject te organiseren. En bij dat traject in ieder geval de lesgevende functies in het po, vo en mbo te...

Liesbeth Verheggen en Pieter Duisenberg nieuwe (vice) voorzitters

Op 26 september droeg Paul Rosenmöller (VO-raad) het voorzitterschap van de Stichting van het Onderwijs over aan Liesbeth Verheggen (AOb). Het voorzitterschap rouleert steeds tussen de tien betrokken sociale partners. Liesbeth Verheggen vormt samen met vicevoorzitter...