Brief aan OCW: Middelen Onderwijs Rijksbegroting

In deze brief van 11 juli 2019 dringt de Stichting van het Onderwijs bij de ministers van Onderwijs erop aan te zorgen voor extra middelen voor onderwijs in de Rijksbegroting 2020. ‘Zo kunnen de doorgevoerde structurele bezuinigingen in het onderwijs worden...

Haal onderwijsbezuinigingen uit de Voorjaarsnota

Komende week is het debat over de Voorjaarsnota 2019. Opnieuw uit de Stichting van het Onderwijs nadrukkelijk haar zorgen over de structurele bezuinigingen in het onderwijs aan de Vaste Kamercommissies van OCW en Financiën. Uit de Voorjaarsnota blijkt dat de tot 183...

‘Voorkom nieuwe bezuinigingen’. Oproep met klem aan ministers van OCW

In aanloop naar de komst van de Voorjaarsnota 2019 van het kabinet eind mei roept de Stichting van het Onderwijs de ministers Van Engelshoven en Slob in een brief met klem op nieuwe bezuinigingen te voorkomen. Ook vraagt de Stichting om onderzoek naar de mogelijkheden...