Actueel

Nieuws

Benoeming nieuw dagelijks bestuur voor de Stichting van het Onderwijs

 Op 27 juni is Tamar van Gelder, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond, benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting van het Onderwijs. Als vice voorzitter is Freddy Weima, voorzitter van de PO Raad, benoemd. Pieter Duisenberg, voorzitter van UNL treedt na het volbrengen van zijn termijn af als voorzitter.

Lees meer

Onderwijs Top – “Samen aan de slag voor kansengelijkheid ”

Het doel van de Onderwijs Top 2022 was aan te sluiten bij concrete, succesvolle, projecten die bijdragen aan kansengelijkheid: Hoe kunnen die breder worden toegepast (‘opgeschaald’) en hoe kunnen, waar nodig, doorbraken worden gerealiseerd om de impact van deze initiatieven verder te vergroten?

Lees meer

Brief aan OCW: Middelen Onderwijs Rijksbegroting 2021

De Stichting van het Onderwijs heeft in een brief aan het kabinet opgeroepen om in de Rijksbegroting 2021 nieuwe bezuinigingen te voorkomen en te onderzoeken welke structurele investeringen in onderwijs en wetenschap voor de komende jaren mogelijk zijn. De Stichting...

Lees meer

Agenda