Actueel

Nieuws

Brief aan OCW: Middelen Onderwijs Rijksbegroting 2021

De Stichting van het Onderwijs heeft in een brief aan het kabinet opgeroepen om in de Rijksbegroting 2021 nieuwe bezuinigingen te voorkomen en te onderzoeken welke structurele investeringen in onderwijs en wetenschap voor de komende jaren mogelijk zijn. De Stichting...

Lees meer

Brief aan OCW: Middelen Onderwijs Rijksbegroting

In deze brief van 11 juli 2019 dringt de Stichting van het Onderwijs bij de ministers van Onderwijs erop aan te zorgen voor extra middelen voor onderwijs in de Rijksbegroting 2020. 'Zo kunnen de doorgevoerde structurele bezuinigingen in het onderwijs worden geschrapt....

Lees meer

Haal onderwijsbezuinigingen uit de Voorjaarsnota

In het belang van de leerlingen, studenten en het onderwijspersoneel vraagt de Stichting dringend aan de Kamercommissies de structurele bezuinigingen op het onderwijs terug te draaien en te verhinderen dat tegenvallende ramingen en budgettaire tegenvallers straks opnieuw op de onderwijssector worden verhaald.

Lees meer

Zorgen over voorgenomen bezuinigingen op onderwijs

In aanloop naar het Kamerdebat over de onderwijsbegroting 2019 op 30 oktober en 1 november uit de Stichting van het Onderwijs opnieuw in een brief haar zorgen over de doelmatigheidskorting en nieuwe taakstellingen in de begrotingsplannen. Dat doet zij in het belang van de leerlingen, studenten en docenten. Als Nederland in de top van concurrerende kenniseconomieën wil blijven, zijn juist structurele investeringen in onderwijs en wetenschap cruciaal.

Lees meer

Agenda

  • Op dit moment zijn er geen bijeenkomsten gepland