Actueel

Nieuws

Onderwijs Top – “Samen aan de slag voor kansengelijkheid ”

Het doel van de Onderwijs Top 2022 was aan te sluiten bij concrete, succesvolle, projecten die bijdragen aan kansengelijkheid: Hoe kunnen die breder worden toegepast (‘opgeschaald’) en hoe kunnen, waar nodig, doorbraken worden gerealiseerd om de impact van deze initiatieven verder te vergroten?

Lees meer

Brief aan OCW: Middelen Onderwijs Rijksbegroting 2021

De Stichting van het Onderwijs heeft in een brief aan het kabinet opgeroepen om in de Rijksbegroting 2021 nieuwe bezuinigingen te voorkomen en te onderzoeken welke structurele investeringen in onderwijs en wetenschap voor de komende jaren mogelijk zijn. De Stichting...

Lees meer

Brief aan OCW: Middelen Onderwijs Rijksbegroting

In deze brief van 11 juli 2019 dringt de Stichting van het Onderwijs bij de ministers van Onderwijs erop aan te zorgen voor extra middelen voor onderwijs in de Rijksbegroting 2020. 'Zo kunnen de doorgevoerde structurele bezuinigingen in het onderwijs worden geschrapt....

Lees meer

Haal onderwijsbezuinigingen uit de Voorjaarsnota

In het belang van de leerlingen, studenten en het onderwijspersoneel vraagt de Stichting dringend aan de Kamercommissies de structurele bezuinigingen op het onderwijs terug te draaien en te verhinderen dat tegenvallende ramingen en budgettaire tegenvallers straks opnieuw op de onderwijssector worden verhaald.

Lees meer

Agenda