Aankondiging Onderwijsverkiezingsdebat op 30 oktober

De Stichting van het Onderwijs organiseert op maandagavond 30 oktober a.s. het Onderwijsverkiezingsdebat op het ROC Mondriaan in Den Haag. De grootste partijen uit de peilingen debatteren gedurende twee uur met elkaar over de uitdagingen die er liggen voor het...

Benoeming nieuw dagelijks bestuur voor de Stichting van het Onderwijs

Op 27 juni is Tamar van Gelder, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond, benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting van het Onderwijs. Als vice voorzitter is Freddy Weima, voorzitter van de PO Raad, benoemd. Pieter Duisenberg, voorzitter van UNL treedt na het...

Pleidooi verbreding Toekomstverkenning naar hele onderwijskolom

De Stichting van het Onderwijs laat in een brief aan de minister weten dat zij een toekomstverkenning voor uitsluitend het hoger onderwijs en het mbo een gemiste kans vindt. Het vervolgonderwijs staat op de schouders van het funderend onderwijs. Het vervolgonderwijs...

Onderwijs Top – “Samen aan de slag voor kansengelijkheid ”

De Stichting van het Onderwijs (SvhO) heeft op zaterdag 18 juni samen met NL2025 de Onderwijs Top 2022 georganiseerd. Voortreffelijke host voor de Onderwijs Top 2022 was het Horeca & Toerisme College van ROC Midden Nederland in Nieuwegein. Daarbij werd de catering...

Brief aan Mark Rutte en Sigrid Kaag: Investeer in het onderwijs

De Stichting van het Onderwijs heeft in een brief aan Mark Rutte en Sigrid Kaag een oproep gedaan voor structurele investeringen in het onderwijs. Aanleiding is de uitslag van de enquête Namens Nederland, gehouden door de stichting NL2025. Hieruit blijkt dat een...

Brief aan informateur: Zet in op groot onderhoud Nederlands onderwijs en onderzoek

De Stichting van het Onderwijs heeft in een brief aan de informateur Tjeenk Willink opgeroepen om in een nieuw kabinet in te zetten op groot onderhoud aan het Nederlandse onderwijs en onderzoek. Net als de energietransitie is een langjarige inzet op een...

Brief aan OCW: Middelen Onderwijs Rijksbegroting 2021

De Stichting van het Onderwijs heeft in een brief aan het kabinet opgeroepen om in de Rijksbegroting 2021 nieuwe bezuinigingen te voorkomen en te onderzoeken welke structurele investeringen in onderwijs en wetenschap voor de komende jaren mogelijk zijn. De Stichting...