Brief aan OCW: Middelen Onderwijs Rijksbegroting

In deze brief van 11 juli 2019 dringt de Stichting van het Onderwijs bij de ministers van Onderwijs erop aan te zorgen voor extra middelen voor onderwijs in de Rijksbegroting 2020. ‘Zo kunnen de doorgevoerde structurele bezuinigingen in het onderwijs worden...

Haal onderwijsbezuinigingen uit de Voorjaarsnota

Komende week is het debat over de Voorjaarsnota 2019. Opnieuw uit de Stichting van het Onderwijs nadrukkelijk haar zorgen over de structurele bezuinigingen in het onderwijs aan de Vaste Kamercommissies van OCW en Financiën. Uit de Voorjaarsnota blijkt dat de tot 183...

‘Voorkom nieuwe bezuinigingen’. Oproep met klem aan ministers van OCW

In aanloop naar de komst van de Voorjaarsnota 2019 van het kabinet eind mei roept de Stichting van het Onderwijs de ministers Van Engelshoven en Slob in een brief met klem op nieuwe bezuinigingen te voorkomen. Ook vraagt de Stichting om onderzoek naar de mogelijkheden...

Zorgen over voorgenomen bezuinigingen op onderwijs

In aanloop naar het Kamerdebat over de onderwijsbegroting 2019 op 30 oktober en 1 november uit de Stichting van het Onderwijs opnieuw in een brief haar zorgen over de doelmatigheidskorting en nieuwe taakstellingen in de begrotingsplannen. Dat doet zij in het belang...

Stichting van het Onderwijs: voer geen nieuwe besparingen op onderwijs door!

In aanloop naar de Algemene Financiële Beschouwingen roept de Stichting van het Onderwijs de Tweede Kamer op nieuwe voorgenomen besparingen op het onderwijs niet door te voeren. Onaangenaam verrast De Stichting is onaangenaam verrast door de nieuwe bezuinigingen op...

Stichting verwacht geen nieuwe inzichten uit intersectoraal functiewaarderingstraject

Op 3 april heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om de Stichting van het Onderwijs door de regering op te laten roepen om een intersectoraal functiewaarderingstraject te organiseren. En bij dat traject in ieder geval de lesgevende functies in het po, vo en mbo te...

Liesbeth Verheggen en Pieter Duisenberg nieuwe (vice) voorzitters

Op 26 september droeg Paul Rosenmöller (VO-raad) het voorzitterschap van de Stichting van het Onderwijs over aan Liesbeth Verheggen (AOb). Het voorzitterschap rouleert steeds tussen de tien betrokken sociale partners. Liesbeth Verheggen vormt samen met vicevoorzitter...

Veel vragen van leerlingen op het Gemeentelijk Onderwijsdebat in Roermond

Docenten voor de regio behouden. Bedrijven en ondernemers betrekken bij het vormgeven van boeiend onderwijs. Goed samenwerken met zorgaanbieders om kinderen snel te helpen. Over dit soort thema’s voeren negen Roermondse (kandidaat)-gemeenteraadsleden op 7 maart...