Politiek belooft investeringen op Nationaal Onderwijsdebat

‘Als ik de onderwijswoordvoerders zo hoor denk ik dat de aanbevelingen die wij met het Zes-puntenplan hebben gedaan, succesvol kunnen zijn. Als wij voorzichtige conclusies mogen trekken, dan kan het zomaar zijn dat we in een nieuwe kabinetsperiode een...

Onderwijsbrede agenda voor professionele ontwikkeling

Nederland heeft goed onderwijs, maar onze ambitie reikt verder. Wij vinden dat het Nederlands onderwijs zich op alle vlakken moet kunnen meten met de best presterende onderwijsstelsels in de wereld zodat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een van de...

Paul Rosenmöller nieuwe voorzitter

Het voorzitterschap van de Stichting van het Onderwijs rouleert tweejaarlijks tussen de sociale partners. Vanaf 21 september is Paul Rosenmöller (VO-raad) voorzitter en Liesbeth Verheggen (AOb) vicevoorzitter. Verder vertegenwoordigen Loek Schueler en Ton Heerts nu...

Motie volgt op oproep om bezuinigingen te schrappen

De oproep per mail aan Kamerleden om te investeren in onderwijs en niet te bezuinigingen van de Stichting, heeft positief uitgepakt. Tijdens de Algemene Beschouwingen schaarden zeven politieke partijen zich achter een motie van D66. Die constateert dat de `lumpsum- en...