Op 3 november 2011 vond een bewindspersonenoverleg van de Stichting van het Onderwijs plaats. De minister was helaas verhinderd wegens verplichtingen in de Kamer. Het bestuur sprak met de staatsecretaris H. Zijlstra over het grotere concept van het onderwijs. Arne Gast en Chinezi Chijoke (McKinsey) waren bereid gevonden om een presentatie te geven over hun onderzoeken naar werelds best presterende onderwijsstelsels.

BewindspersonenoverlegIn de presentatie werd beschreven hoe onderwijsstelsels ruwweg in te delen zijn in vijf verschillende prestatieniveaus en hoe bij elk niveau een eigen succesvolle aanpak hoort. De opdracht voor Nederland is om van good naar great te gaan. De nadruk moet hierbij liggen op de mensen die nu al in de scholen werken: immers de aanwas is slechts 10-15%. De interventies die je pleegt moeten vooral gericht zijn op de processen in het onderwijs en specifiek de professionele ontwikkeling van de werkenden. De staatssecretaris wil graag weten hoe je als ministerie de professionele gemeenschap en de instituten kunt stimuleren. De heer Chijioke stelt voor om specifiek naar Ontario te kijken waar ze actief zijn met peer review. Het ministerie was daar ‘precise but not prescriptive’ en begon met de enthousiastelingen.

In het tweede deel van het overleg wordt gesproken over de verbindende factoren in het onderwijs. Een gedeelde missie, of een ‘kapstokverhaal’, kan binnen een relatief autonoom en gefragmenteerd systeem een zekere mate van houvast bieden. De staatssecretaris is het hiermee eens en wil hier in een volgende sessie verder over praten. Hij verzoekt de Stichting om een eerste aanzet te maken en zo’n verhaal voor het volgende bewindspersonenoverleg uit te werken.