De Stichting van het Onderwijs heeft in een brief aan de informateur Mariëtte Hamer opnieuw opgeroepen tot groot onderhoud van en een meerjarige visie op het onderwijs. Een visie die helder maakt waar het onderwijs naartoe beweegt, die richting geeft aan de verschillende dossiers waar nu moeizaam vooruitgang wordt geboekt én die het onderwijsveld verbindt en inspireert. Kortom, geen korte termijn kortingen en intensiveringen, maar structureel beleid en structurele investeringen gericht op een lange termijn ambitie van Nederland waarin onderwijs en onderzoek voor iedereen de beste kansen brengt.

Meer informatie

Brief ‘Meerjarige visie en structurele investeringen onderwijs’