De Stichting van het Onderwijs heeft in een brief aan de informateur Tjeenk Willink opgeroepen om in een nieuw kabinet in te zetten op groot onderhoud aan het Nederlandse onderwijs en onderzoek. Net als de energietransitie is een langjarige inzet op een onderwijstransitie nodig om groot onderhoud aan ons onderwijsstelsel te verrichten. De Stichting van het Onderwijs ziet dan ook graag dat het volgende kabinet in het Regeerakkoord het voornemen opneemt om tot een Programma Groot onderhoud aan het Nederlandse onderwijs en onderzoek te komen, met een horizon tot 2030 en in lijn met onder andere de volgende ambitie: ‘Het publiek bekostigde onderwijs (van primair t/m wetenschappelijk onderwijs) en onderzoek behoort tot de internationale top: de kwaliteit is onbetwist en de inhoud bij de tijd.’

Meer informatie

Brief ‘Programma Groot onderhoud aan het Nederlandse onderwijs en onderzoek 2021 – 2030’