De Stichting van het Onderwijs heeft in een brief aan Mark Rutte en Sigrid Kaag een oproep gedaan voor structurele investeringen in het onderwijs. Aanleiding is de uitslag van de enquête Namens Nederland, gehouden door de stichting NL2025. Hieruit blijkt dat een overgrote meerderheid van de Nederlanders vindt dat de overheid extra moet investeren in het onderwijs, tot wel 15 miljard euro. Door deze uitkomsten voelde de stichting zich extra genoodzaakt de brieven die eerder zijn verzonden aan de informateurs Tjeenk Willink en Mariëtte Hamer ook bij Mark Rutte en Sigrid Kaag onder de aandacht de brengen.

Meer informatie