De Stichting van het Onderwijs heeft in een brief aan het kabinet opgeroepen om in de Rijksbegroting 2021 nieuwe bezuinigingen te voorkomen en te onderzoeken welke structurele investeringen in onderwijs en wetenschap voor de komende jaren mogelijk zijn. De Stichting van het Onderwijs benadrukt in de brief dat bezuinigen op onderwijs zeer onverstandig en ook niet verantwoord is, gezien de uitdagingen waar het onderwijs voor staat. In de brief worden meerdere publicaties aangehaald die de noodzaak van investeren van investeringen benoemen. Investeringen in onderwijs en wetenschap goed zijn voor de onderwijssector, maar ook essentieel voor ons economisch herstel na deze crisis en voor de (concurrentie)positie van Nederland als kenniseconomie.

Meer informatie

Brief Middelen Onderwijs Rijksbegroting 2021.