In deze brief van 11 juli 2019 dringt de Stichting van het Onderwijs bij de ministers van Onderwijs erop aan te zorgen voor extra middelen voor onderwijs in de Rijksbegroting 2020. ‘Zo kunnen de doorgevoerde structurele bezuinigingen in het onderwijs worden geschrapt. Alleen op deze manier kan voorkomen worden dat het primaire proces van scholen en onderwijsinstellingen door deze bezuinigingen wordt geraakt.’

De onderwijssector verkende op verzoek van de ministers of voorkomen kan worden dat de doelmatigheidskorting het primaire proces van scholen en onderwijsinstellingen raakt. Dit is in de ogen van de sociale partners in het onderwijs echter onmogelijk. Daarnaast is het zeer zorgwekkend dat in de recent verschenen Voorjaarsnota een nieuwe structurele bezuinigingsmaatregel is opgenomen: het niet uitkeren van de prijsbijstelling. Per saldo betekent dit een extra bezuiniging voor scholen en onderwijsinstellingen van jaarlijks 145 miljoen euro, waarmee de totale bezuinigingen in het onderwijs oplopen tot 328 miljoen euro op jaarbasis. De structurele bezuinigingen zullen er onder andere toe leiden dat scholen en onderwijsinstellingen minder geld hebben voor bijvoorbeeld de personeelskosten. Daardoor zullen bestaande problemen, zoals het lerarentekort, verder verergeren.

Meer informatie

Brief: ‘Middelen Onderwijs Rijksbegroting 2020’