Uit grote zorgen over het effect van de financiële problemen op de kwaliteit van het onderwijs heeft de Stichting van het Onderwijs een brief gestuurd aan voorzitter en leden van de vaste Kamercommissie OCW. Deze brief is een oproep om de komende maanden tot een Nationaal Akkoord te komen als basis voor tien jaar consistent, koersvast en breed gedragen onderwijs. Met maar een doel voor ogen: ‘geweldig onderwijs voor onze leerlingen en studenten, dat zich kan meten met de beste onderwijsstelsels ter wereld.’

Lees de brief

Uitnodiging Nationaal Onderwijsakkoord