Professionalisering, doorlopende leerlijnen en de onderwijsfinanciën. Drie thema’s die in 2012 door de Stichting zullen worden opgepakt. Op verzoek van staatssecretaris Halbe Zijlstra is hier het thema ouderenregelingen in het onderwijs aan toegevoegd. In het vastgestelde jaarprogramma leest u de plannen van het bestuur voor het komende jaar.

In 2012 kent het bestuur een nieuwe samenstelling. Deze bestaat uit:

  • Jan Boersma
  • Walter Dresscher
  • Thom de Graaf
  • Kete Kervezee
  • Sijbolt Noorda
  • Michel Rog
  • Sjoerd Slagter
  • Johan Sturm
  • Jilles Veenstra
  • Jan van Zijl

Het voorzitterschap is in handen van Walter Dresscher.

Download

Jaarprogramma 2012