Naar aanleiding van de publicatie van het boek Meritocratie: op weg naar een nieuwe klassensamenleving? organiseerden het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS) en de Stichting van het Onderwijs op 7 december een diner pensant over het thema meritocratie. Met de term meritocratie wordt een samenleving aangeduid waarin de maatschappelijke positie van burgers wordt bepaald door hun eigen verdiensten (‘merites’) en niet door hun sociale, economische of culturele afkomst.
Aan de hand van een drietal inleidingen van Alexander Rinnooy Kan, Herman van de Werfhorst en Paul de Beer wisselden de deelnemers onder leiding van Jan van Zijl met elkaar van gedachten over verschillende aspecten van een meritocratische samenleving en de rol van het onderwijs daarin. Draagt de huidige inrichting van ons onderwijs bij aan de meritocratisering, of haalt zij daar juist de scherpe randjes van af? Lees het verslag van het diner pensant op de website van AIAS.