Om te zorgen voor optimale talentontwikkeling worden diverse initiatieven genomen om het onderwijs nòg beter te maken. Op diverse tafels en vanuit verschillende organisaties worden rondom optimale talentontwikkeling visies en voorstellen geschreven. Echter, de samenhang tussen de sectoren en de verbinding tussen deze visies en voorstellen kan beter. De Stichting van het Onderwijs wil een bijdrage leveren aan die samenhang door te kijken naar de talentontwikkeling in het gehele onderwijsstelsel. Het thema ‘doorlopende leerlijnen’ staat in 2015 en 2016 daarom centraal binnen de Stichting van het Onderwijs.

Wat zijn doorlopende leerlijnen?

De Stichting van het Onderwijs beziet doorlopende leerlijnen vanuit een brede blik als middel om te zorgen voor soepele onderwijsovergangen tussen onderwijsvormen en leerjaren: bij doorlopende leerlijnen kunnen leerlingen in hun eigen leerroutes ononderbroken (zonder overlap, breuken of lacunes) leren en hun talenten breed ontwikkelen.

Onvoldoende afstemming en aansluiting

De praktijk laat ons zien dat we op veel plekken nog niet kunnen spreken van doorlopende leerlijnen. Omdat sectoren, instellingen en onderwijspersoneel nog onvoldoende afstemmen en samenwerken zien we dat onderwijssoorten vaak niet optimaal op elkaar aansluiten. Onder andere de voortijdige uitval van leerlingen en studenten en de druk op rendement in het onderwijs zijn daarvoor indicaties. Juist op die scharnierpunten tussen de sectoren waarop leerroutes nu vaak onnodig onderbroken worden wil de Stichting van het Onderwijs iets betekenen.

Denktank doorlopende leerlijnen

In 2015 is daarom een denktank van zo’n 20 personen uit alle onderwijssectoren aan de slag gegaan met het thema. Tijdens de denktank bijeenkomsten hebben de deelnemers een aantal gedeelde uitgangspunten rondom talentontwikkeling, een definitie van doorlopende leerlijnen, een analyse van huidige knelpunten en een aantal onderliggende dilemma’s die doorlopende leerlijnen en soepele overgangen in de weg staan met elkaar vastgesteld.

Vervolg

De bestuursleden van de Stichting van het Onderwijs gaan nu met het thema verder. In november gaan ze op studiebezoek naar Antwerpen om zich te verdiepen in de Vlaamse middenschool, waar – als spiegel voor de steeds vroegere en strengere selectie in Nederland – leerlingen na de basisschool eerst een brede basisvorming krijgen voordat ze een keuze voor een onderwijsniveau maken. In hoeverre kunnen we leren van deze brede eerste graad in Vlaanderen, maar ook: wat zijn knelpunten?

In 2016 organiseert de Stichting daarnaast een breed publiek congres over het thema doorlopende leerlijnen, om het maatschappelijke debat over het thema aan te zwengelen en om tot concrete aanbevelingen te komen: wat kunnen de Stichting van het Onderwijs, de minister en scholen/onderwijsinstellingen doen om doorlopende leerlijnen in ons onderwijsstelsel te verbeteren? Via deze website houden we u op de hoogte van de activiteiten en ontwikkelingen.