Tien (kandidaat)-gemeenteraadsleden staan 8 februari op het podium voor het Gemeentelijk Onderwijsdebat in Rotterdam. Zij debatteren over de thema’s: lerarentekort, kansenongelijkheid en betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Allen zien het belang van deze thema’s, maar verschillen in de aanpak ervan. Ruim 150 deelnemers, vooral werkend in het onderwijs, wonen de bijeenkomst bij. Het debat is georganiseerd door de Stichting van het Onderwijs en Zadkine. Wat zijn de standpunten van de politieke partijen? Wat zijn hun beloftes voor de toekomst? Wat vindt het onderwijs belangrijk?

Verslag Gemeentelijk Onderwijsdebat, 8 februari 2018
Bekijk enkele foto’s

Schoolbestuur BOOR: ‘Regel huisvesting voor leraren’ (AD, 8 februari 2018)
Rotterdams onderwijsdebat: wel of geen pretstudies? (RTV Rijnmond, 8 februari 2018)