‘Onderwijs is al jaren aan het flatlinen’, met deze uitspraak vatte Arne Gast van McKinsey op het seminar van de Stichting van het Onderwijs in een zin de urgentie samen. 16 februari 2012 waren alle organisaties die op een of andere manier verbonden zijn aan de Stichting van het Onderwijs uitgenodigd om bouwstenen te leveren voor de route voor het Nederland onderwijs van goed naar geweldig. De inzichten uit de onderzoeken van McKinsey naar ‘s werelds best presterende onderwijsstelsels boden voldoende stof tot bespreken. Bovendien leverde de mix van sociale partners, leerlingen- en studentenorganisaties, vakinhoudelijke lerarenverenigingen, het ministerie van onderwijs, de onderwijsraad en een aantal andere organisaties bijzonder geanimeerde gesprekken op. En het bood de kans om over sectoroverschrijdende thema’s van gedachten te wisselen.

Houdt u de internetsite in de gaten voor een uitgebreider verslag van de bijeenkomst.

Download: How The Worlds Most Improved School Systems Keep Getting Better