De onderhandelende partijen in de Stichting van het Onderwijs stoppen nu de gesprekken met het kabinet over het afsluiten van een Nationaal Onderwijsakkoord. De partijen betreuren het dat het kabinet nog altijd geen perspectief kan bieden op de loonontwikkeling van onderwijspersoneel terwijl er perspectief was op een akkoord. Als het kabinet in augustus met betere voorstellen komt, staat de Stichting van het Onderwijs open voor het hervatten van de onderhandelingen.