Handreiking voor cao-overleg onderwijs

Op verzoek van staatssecretaris Halbe Zijlstra hebben de sociale partners van de Stichting van het Onderwijs met elkaar een gesprek over de ouderenregelingen in het onderwijs gevoerd. Daarvoor is een commissie ingesteld onder leiding van Michel Rog en Jan van Zijl, beide bestuurders van de Stichting. Het resultaat is de handreiking ‘Servicedocument Ouderenregelingen in het onderwijs’. De Stichting van het Onderwijs heeft met het vaststellen van de handreiking haar gesprek voltooid. De Stichting hoopt dat de discussie zich voortzet aan de cao-tafels in het onderwijs. Het servicedocument is toekomstgericht en is bedoeld als een positieve bijdrage aan de gesprekken en onderhandelingen.

Vervolgstappen

De eerste vervolgstap is dat een aantal organisaties (of sociale partners) het servicedocument op korte termijn voorlegt aan de eigen achterban. De centrale vraag is daarbij of de voorgestelde lijnen daarin op instemming kunnen rekenen en goede denkrichtingen zijn voor toekomstige regelingen.
De tweede vervolgstap is een de vraag aan de cao-tafels om het servicedocument te agenderen. Het document is niet bedoeld om het een op een om te zetten in een regeling. Het is bedoeld om te bespreken of de gedane handreiking handvatten biedt om de voorgestelde beleidslijnen te vertalen naar de eigen sector.

Download

Servicedocument Ouderenregelingen Onderwijs