Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst. Nederland watertrappelt echter al jaren als het om de kwaliteit van het onderwijs gaat. Ondanks vele stelselwijzigingen en maatregelen zijn leerlingen en studenten niet beter gaan presteren. Twintig andere landen zetten wel enorme stappen vooruit. Wil Nederland de kwaliteit van ‘goed naar beter’ brengen, dan moet ons land, naast het garant staan voor voldoende budget, drie zaken aanpakken: de lerarenopleidingen verbeteren, het leraarsvak professionaliseren en de schoolleiders ontwikkelen. Dat blijkt uit een doorvertaling van onderzoek over de best presterende onderwijsstelsels naar de Nederlandse situatie van McKinsey & Company. Die is gemaakt op verzoek van de Stichting van het Onderwijs en is vanmiddag in Den Haag leidraad voor een verkiezingsdebat met zes prominente kandidaat-Tweede Kamerleden.

(Vice-)Voorzitters Stichting van het Onderwijs Walter Dresscher en Sijbolt Noorda: ‘Onderwijs staat deze campagneperiode niet op het netvlies van de politici terwijl het zoveel invloed heeft op de ontwikkeling van een land en van een individu. Wij vragen politici om meteen na de verkiezingen met ons plannen te maken om de kwaliteit te verhogen. Wij roepen op om over de grenzen van de eigen politieke partij en van een kabinetsperiode heen te kijken om tot een samenhangend onderwijsbeleid te komen. Bovendien zijn de gaande bezuinigingen funest voor het onderwijs en moeten ze onmiddellijk worden teruggedraaid.’

Internationale lessen gestoeld op spectaculaire verbeteringen
Het onderzoek ‘How the world’s most improved school systems keep getting better’ van McKinsey toont hoe twintig buitenlandse schoolsystemen in korte tijd hun kwaliteit spectaculair verbeteren. Afhankelijk van de startsituatie blijkt steeds een specifieke set aan interventies effectief te werken. Zo zijn er landen die vinden dat de uitblinkers van nu de toekomstige generatie moeten opleiden. Finland laat daarom alleen topstudenten van universiteiten toe tot de lerarenopleiding. Tegelijkertijd is het leraarsvak aantrekkelijker gemaakt. Ook laten landen onderwijspersoneel sterk van elkaar leren. In Boston gebeurt dat tevens tussen leraren en schoolleiders. Hierdoor is het percentage leerlingen dat het doelniveau voor rekenen bereikt, verdrievoudigd.

Lees meer