Paul Rosenmöller sprak als voorzitter van de Stichting van het Onderwijs tijdens de lancering van de Gelijke Kansen Alliantie over het belang van flexibel onderwijs. Zodat scholen en onderwijsinstellingen de ruimte hebben om het onderwijs zó in te richten dat het meebeweegt met de behoeften van leerlingen en studenten. Dan gaat het bijvoorbeeld om soepele overgangen tussen onderwijssoorten, ruimte voor laatbloeiers en het belang van vroeg beginnen met leren, al vóór de basisschool. Maar ook om ruimte en tijd voor docenten om te kunnen differentiëren in hun lessen en de Onderwijsinspectie, die meer naar het maatschappelijk rendement van onderwijsinstellingen zou moeten kijken.

De Stichting heeft gelijke kansen voor kinderen, leerlingen en studenten hoog op de agenda staan en staat achter het initiatief van de Gelijke Kansen Alliantie. Deze alliantie is geïnitieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is een structureel netwerk van lokale, regionale en landelijke initiatieven om gelijke kansen te bevorderen. Samen met maatschappelijke organisaties en initiatieven en (lokale) overheden willen de partijen binnen de Stichting zorgen voor optimale talentontwikkeling van elke leerling en student. Daarbij benadrukte Paul Rosenmöller dat “een meerjarig consistent beleid vanuit de overheid, inclusief voldoende investering nodig is om de grote ambities die we hebben voor gelijke kansen om te zetten in concrete resultaten”.

Meer lezen over soepele overgangen en flexibel onderwijs? Lees dan het verslag van de werkconferentie ‘Elk talent telt’ van de Stichting van het Onderwijs (mei 2016).