De oproep per mail aan Kamerleden om te investeren in onderwijs en niet te bezuinigingen van de Stichting, heeft positief uitgepakt. Tijdens de Algemene Beschouwingen schaarden zeven politieke partijen zich achter een motie van D66. Die constateert dat de `lumpsum- en subsidietaakstelling én een nog in te vullen ramingsbijstelling slechts gedeeltelijk gecompenseerd worden`. De partijen verzoeken de regering om de bezuinigingen uit de onderwijsbegroting niet in het nadeel van de bekostiging van scholen te doen. De motie is aangenomen.

In de begroting voor 2017 is voor 400 miljoen euro aan de lumpsum- en subsidietaakstelling en de ramingsbijstelling verwerkt. Daarnaast is er 200 miljoen extra voor het onderwijs uitgetrokken. Per saldo zou er dan 200 miljoen minder geld naar het onderwijs gaan. Hoe de motie uitgevoerd gaat worden, is nog onduidelijk.