Vandaag dringt de Stichting van het Onderwijs opnieuw bij de Tweede en Eerste Kamer aan om de voorgenomen doelmatigheidskorting uit het regeerakkoord voor het onderwijs te verzachten of helemaal te schrappen. In een brief laat zij weten het buitengewoon teleurstellend te vinden dat minister Hoekstra geen gehoor geeft aan de aangenomen motie van lid Postema c.s. in de Eerste Kamer (19 december 2017). Deze motie gaat over het verzoek aan de regering om te bekijken of zij de voorgenomen doelmatigheidskorting voor het onderwijs kan verzachten en bij voorkeur ongedaan maken.

Minister Hoekstra van Financiën liet in zijn reactie op de motie weten dat hij en de ministers van en voor onderwijs geen mogelijkheden zien om de doelmatigheidskorting te verzachten of te schrappen. Zij gaan kijken waar het onderwijs doelmatiger kan, waarbij geprobeerd wordt ‘het primaire proces zoveel als mogelijk te ontzien’. De Stichting van het Onderwijs is er niet op voorhand van overtuigd dat de doelmatigheidsbesparingen oplopend tot 183 miljoen het primaire proces van de scholen en onderwijsinstellingen niet zullen raken. ‘In een sector waarin we te maken hebben met uitdagingen zoals het oplossen van de lerarentekorten, het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en het bevorderen van gelijke kansen is elke investering hard nodig.’

Meer informatie

Brief aan Eerste en Tweede Kamer van de Stichting van het Onderwijs (5 februari 2018)

Motie-Postema (PvdA) c.s. over de doelmatigheidskorting voor het onderwijs (19 december 2017, EK 34.775, L,)

Kamerbrief met de reactie op de motie over doelmatigheidskorting voor het onderwijs (24 januari 2018)

Nieuwsbericht Stichting ‘Oproep aan politiek: Schrap de doelmatigheidskorting voor het hele onderwijs’ (4 december 2017)