Onderwijs Top 2022

De Stichting van het Onderwijs (SvhO) heeft op zaterdag 18 juni samen met NL2025 de Onderwijs Top 2022 georganiseerd. Voortreffelijke host voor de Onderwijs Top 2022 was het Horeca & Toerisme College van ROC Midden Nederland in Nieuwegein. Daarbij werd de catering op deze warme zaterdag door leerlingen verzorgd. De top heeft mooie resultaten opgeleverd die een concreet vervolg krijgen.

Als voorzitter en vice-voorzitter van de SvhO hebben Pieter Duisenberg (voorzitter Universiteiten van Nederland) en Tamar van Gelder (Voorzitter Algemene Onderwijsbond) de aftrap van de dag verzorgd en de deelnemers vakkundig door het programma geleid. De ministers van OCW, Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma, benadrukten in het plenaire gedeelte het belang van de bijeenkomst.

 “Met deze Onderwijs Top versterken we de verbinding en samenwerking binnen alle onderwijssectoren en met andere sectoren in de samenleving. Door onze krachten te bundelen en met elkaar afspraken te maken, kunnen we doorbraken realiseren om de kansengelijkheid te vergroten. We zijn de analysefase voorbij, er is geen tijd meer om nieuwe plannen te bedenken. We staan nu voor de taak om op diverse thema’s bestaande initiatieven gezamenlijk verder te ontwikkelen. Zo kunnen we de impact van deze initiatieven vergroten en onze doelstellingen realiseren.”

Het doel van de Onderwijs Top 2022 was aan te sluiten bij concrete, succesvolle, projecten die bijdragen aan kansengelijkheid: Hoe kunnen die breder worden toegepast (‘opgeschaald’) en hoe kunnen, waar nodig, doorbraken worden gerealiseerd om de impact van deze initiatieven verder te vergroten? Gezamenlijkheid en wederkerigheid staan hierbij voorop. De verschillende onderwijssectoren kunnen het niet alleen en het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties hebben een groot belang bij het beste onderwijs voor alle kinderen, leerlingen en studenten.

Voor de Onderwijs Top 2022 zijn, op voordracht van de werkgevers- en werknemersleden van de SvhO en van de aanjagers van NL2025, diverse sleutelveranderaars van succesvolle projecten uitgenodigd. De projecten en initiatieven van deze innovatieve docenten en leiders stonden centraal. Daarnaast hebben SvhO en NL2025 suggesties gedaan voor deelnemers (vanuit onderwijs, bedrijfsleven en wetenschap) die vanuit hun positie impact voor de genomineerde projecten en initiatieven kunnen genereren.

Na de plenaire aftrap zijn aan dialoogtafels gesprekken gevoerd over de projecten.

De projecten hadden betrekking op de volgende thema’s:

  • Hybride docentschap en zij-instroom;
  • Loopbaanoriëntatie, stages & leerwerktrajecten;
  • Veranderend vermogen, professionalisering & leiderschap;
  • Digitale geletterdheid;
  • Taal;
  • Rijke Schooldag;

Tijdens de tafelsessies hebben de sleutelveranderaars, onderwijsprofessionals, wetenschappers, bestuurders én aanjagers vanuit het netwerk van NL2025 samen de ambitie(s) scherp gesteld, best practices gedeeld en concrete acties geformuleerd voor ‘opschaling’ van de projecten. De aan de tafels geformuleerde acties zijn door diverse tafeldeelnemers geadopteerd. Zij gaan zich inzetten voor een succesvol vervolg.

Na afloop van de tafelsessies blikten de dagvoorzitters Pieter Duisenberg en Tamar van Gelder terug op een geslaagde dag. De ambitie van de Onderwijs Top is behaald: met behulp van verschillende sectoren zijn concrete plannen gesmeed om succesvolle initiatieven in het onderwijs te gaan ‘opschalen’. De Onderwijs Top is slechts het begin: Sleutelveranderaars en deelnemers willen zo snel mogelijk weer bij elkaar te komen voor een follow-up.

Stichting van het Onderwijs en NL2025  komen in september weer bij elkaar om concrete afspraken te maken over de follow-up van de Onderwijs Top 2022.

Lees hier het verslag