Nederland heeft goed onderwijs, maar onze ambitie reikt verder. Wij vinden dat het Nederlands onderwijs zich op alle vlakken moet kunnen meten met de best presterende onderwijsstelsels in de wereld zodat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een van de belangrijkste sleutels daarvoor ligt in de handen van de mensen in de scholen. Om het maximale uit leerlingen te halen, hebben we professionals nodig die voortdurend werken aan hun professionele ontwikkeling in relatie met hun collega’s, binnen de context van de school. Onderwijs geven is een gezamenlijke inspanning. We zijn met elkaar verantwoordelijk: voor elke leerling en voor het geheel.

Hieronder vindt u de gezamenlijke agenda voor professionele ontwikkeling in het onderwijs. Hiermee demonstreert de onderwijssector als geheel zijn verantwoordelijkheid voor dit sectoroverschrijdende thema. De agenda laat zien waar de Stichting van het Onderwijs de komende jaren de focus wil leggen en laat de werkafspraken zien waarmee de organisaties verenigd in de Stichting van het Onderwijs het eigenaarschap voor verdere professionele ontwikkeling in het onderwijs oppakken.

Download

Professionele ontwikkeling in de Lift: de gezamenlijke agenda