Meer inspraak voor leraren en minder bemoeienis van bovenaf kunnen een antwoord bieden op de uitdagingen in het onderwijs, zoals het personeelstekort. Daar zijn de grootste politieke partijen het met elkaar over eens, bleek tijdens het Onderwijsverkiezingsdebat dat de Stichting van het Onderwijs op 30 oktober organiseerde. In aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen op 22 november lieten politieke partijen hun standpunten horen over uitdagingen die er liggen voor het onderwijs. Ruim 120 deelnemers in de zaal en meer dan 300 kijkers via de livestream volgden het debat. Heb je het gemist?

Bekijk het debat terug

Uitdagingen in het onderwijs, nu en in de toekomst

Onder begeleiding van debatleider Lennart Booij werden er vijf stellingen voorgelegd aan politici van de grootste partijen in de peilingen. Bestuursleden van de Stichting van het Onderwijs leidden iedere stelling in met een korte pitch:

  • Als er geen bevoegde leraar voor de klas staat, is het beter een klas naar huis te sturen
  • Voor kansengelijkheid is het beter om leerlingen pas na de onderbouw van het voortgezet onderwijs te selecteren
  • Goed onderwijs is te koop: commercieel aanbod is noodzakelijk voor kwaliteit
  • Artikel 23 is niet meer van deze tijd
  • Maak opleidingen voor tekortberoepen gratis

Vervolgens gingen drie of vier partijen met elkaar in debat over de stelling. Elk onderwerp werd afgesloten met een slide waarop te zien was wat de Nederlandse bevolking vindt van de stelling. Aan het debat namen deel: Lisa Westerveld (PvdA/Groenlinks), Hans Teunissen (D66), Nico Drost (ChristenUnie), Jalt de Haan (CDA), Willem Poppe (BoerBurgerBeweging), Aant Jelle Soepboer (Nieuw Sociaal Contract), Jamila Yahyaoui (SP) en Simone Richardson (VVD).

Meer zeggenschap

Alle politici benadrukten dat leraren meer zeggenschap over hun eigen beroep en het onderwijsbeleid moeten krijgen. ‘We moeten terug naar de werkvloer en met leraren in gesprek’, zei Willem Poppe (BBB). Aant Jelle Soepboer (NSC) pleitte voor ‘vrijheid voor de leraar die voor de klas de professional is’. Hij vindt dat geld dat naar de scholen gaat in de klas terecht moet komen. ‘Zet de inspectie op afstand en geef mensen in de klas de ruimte om goed te doen waar ze voor geleerd hebben’, aldus Soepboer. Ook Lisa Westerveld (PvdA/Groenlinks) pleitte voor meer zeggenschap voor leraren: ‘Allerlei instanties kijken met je mee en daar moet je voortdurend verantwoording aan afleggen. Ik zeg niet dat we van die verantwoording af moeten, maar wel dat we ervoor moeten zorgen dat leraren meer te zeggen krijgen in de klas’.