Het kabinet heeft haar begrotingsplannen gepresenteerd. Vandaag en morgen kan de Tweede Kamer de plannen bijstellen. Voor het onderwijs is dat nodig. Daarop bezuinigt het kabinet en dat is funest voor de toekomst van onze kinderen, jongeren en de ontwikkeling van ons land. Goed onderwijs is van levensbelang voor iedereen en nodig voor de samenleving en economie. De bezuinigingen moeten daarom van tafel, is de oproep aan het kabinet van de onderwijsorganisaties, verenigd in de Stichting van het Onderwijs.

In de begrotingsplannen draait het teveel om economisch rendement in termen van doelmatigheid en prestatieafspraken. Het moet juist ook om maatschappelijk rendement gaan. Elk kind en elke jongere heeft nu eenmaal zijn eigen onderwijscarrière en bij de een verloopt deze sneller dan bij de ander. Natuurlijk komt de begrotingsbehandeling van OCW nog op ons af maar wij geven nu het signaal af dat het bevorderen van gelijke kansen voor alle talenten alleen kan door te investeren in onderwijs in plaats van daarop te bezuinigen.

De Stichting van het Onderwijs heeft de oproep vandaag per mail gestuurd naar Tweede Kamerleden.