De Stichting van het Onderwijs vraagt de Tweede Kamer in een brief met klem morgen te stemmen voor de motie Özdil en Westerveld van GroenLinks. De motie (35000-VIII-44) behelst het doen van twee onderzoeken. Allereerst een onderzoek naar de mogelijkheden om stijgingen in het aantal onderwijsdeelnemers niet meer te verhalen op de onderwijssector. En daarnaast een onderzoek naar de toereikendheid van de bekostiging. ‘De straf op succes die er op dit moment in de onderwijsfinanciering bestaat, schendt het principe dat het geld de leerling of student volgt.’ De Stichting maakt zich grote zorgen over voorgenomen bezuinigingen die leerlingen, studenten en docenten raken.

Liesbeth Verheggen, voorzitter Stichting van het Onderwijs: ‘Meer leerlingen, meer studenten, meer onderwijs is juist goed voor Nederland. Het is buitengewoon onverstandig van dit kabinet om als er meer onderwijs wordt gegeven er niet voor te zorgen dat er ook meer geld beschikbaar is.’

Motie

GroenLinks constateert tijdens de recente behandeling van de onderwijsbegroting ‘dat een stijging van het aantal leerlingen of studenten in beginsel positief is voor ons land, maar dat zo’n stijging bij te lage ramingen nu leidt tot extra bezuinigingen of taakstellingen op het onderwijs’. Dit werkt ‘averechts, ook voor de werkdruk in het onderwijs’. De motie roept op tot:

  • onderzoek naar de mogelijkheden om stijgingen ten opzichte van ramingen in het aantal onderwijsdeelnemers niet meer op te vangen met taakstellingen op het onderwijs;
  • onderzoek en evaluatie naar de toereikendheid van de bekostiging, zoals de Onderwijsraad aanbeveelt.

In de Stichting zijn de sociale partners van het primair onderwijs tot en met de universiteiten verenigd: AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV Overheid, FvOv, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU.                                                                                                         

Meer informatie

Brief ‘Dringende oproep om voor motie Özdil en Westerveld (35000-VIII-44) te stemmen’ (PDF)