De werkgevers- en werknemersorganisaties verenigd in de Stichting van het Onderwijs zijn verheugd dat de Eerste Kamer de doelmatigheidskorting die het onderwijs boven het hoofd hing, nu een halt toeroept. Zojuist stemde de Eerste Kamer in met de motie van André Postema (PvdA) die de regering oproept te bekijken of zij de doelmatigheidskorting kan verzachten en bij voorkeur ongedaan kan maken. In de motie wordt gezegd dat een besparing op onderwijs niet rijmt met de investeringen die er tegelijkertijd gedaan moeten worden om onder andere te komen tot meer ontwikkeltijd voor leraren en kleinere klassen.

Voorzitter van de Stichting van het Onderwijs Paul Rosenmöller: “Gezien de ambities voor onze samenleving en kenniseconomie en de belangen van onze leerlingen, studenten en onderwijspersoneel is het essentieel dat er niet bespaard, maar geïnvesteerd wordt in onderwijs. We riepen de Tweede Kamer daarom twee weken geleden al op om de doelmatigheidskorting ongedaan te maken. Het is goed nieuws dat de meerderheid van de Eerste Kamer dat belang nu onderstreept.”

De regering wordt verzocht de Eerste Kamer uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2018 over de resultaten te informeren. De Stichting van het Onderwijs zal de ontwikkelingen op weg naar de Voorjaarsnota op de voet volgen.

Meer informatie

Motie-Postema (PvdA) c.s. over de doelmatigheidskorting voor het onderwijs (EK 34.775, L)

Oproep aan politiek: ‘Schrap de doelmatigheidskorting voor het hele onderwijs’