Doelstelling

Op het eerste gezicht verschillen een basisschool, middelbare school, mbo-opleiding, hogeschool en universiteit van elkaar. Ze hebben hun eigen profiel en elke sector kent zijn eigen uitdagingen. Maar de onderwijssector als geheel heeft een gezamenlijke opdracht die zichtbaarder mag zijn. Leerlingen en studenten krijgen de beste voorbereiding op de maatschappij als leerlijnen doorlopen en onderwijssectoren samenwerken, van voorschool tot eindonderwijs. De Stichting van het Onderwijs is de plek waar die samenhang en verbondenheid centraal staan.

Sinds 2010 is de Stichting van het Onderwijs voor de werknemers en werkgevers in het onderwijs het platform voor structureel overleg met elkaar, met de overheid en met andere relevante onderwijsorganisaties. Dat overleg wordt gevoed door de dialoog tussen de mensen uit het onderwijs zelf en hun directe partners, zoals ouders en studenten.

Ga naar de inhoudelijke agenda van de Stichting van het Onderwijs
Lees meer over het ontstaan van de Stichting van het Onderwijs