Geassocieerde organisaties

De Stichting van het Onderwijs is opgericht door de besturenorganisaties en vakbonden in het onderwijs. Natuurlijk is het onderwijs breder dan deze organisaties. De Stichting is dan ook blij met organisaties die op verschillende wijzen hun bijdrage leveren aan de brede samenwerking binnen de Stichting.

Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)

LAKS

Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)

Nuffic

Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs (Platform VVVO)

Vereniging Toezichthouders Onderwijsinstellingen (VTOI)