Inhoudelijke agenda

De Stichting van het Onderwijs zet zich in voor thema’s die alle onderwijssectoren raken. De Stichting agendeert, zorgt voor afstemming tussen onderwijssectoren en voert overleg met de overheid. Daarbij focust ze zich op:

 • Onderwerpen waar het belang van het onderwijs in het publieke domein aan de orde is of in gedrang komt (zoals financiën, belang van onderwijs voor kenniseconomie);
 • Werkenden in het onderwijs;
 • Kwaliteit van het onderwijs;
 • Leerwegen van jonge mensen;
 • Positieve profilering van de onderwijssector naar buiten.

De Stichting staat daarnaast open voor adviesverzoeken vanuit het kabinet, maar kan ook ongevraagd advies geven.

Zes-puntenplan in 2017

Richting de verkiezingen en de formatie van een nieuw kabinet formuleert de Stichting haar Zes-puntenplan. Daarin roept zij de politiek op tot een aantal sectoroverstijgende maatregelen en investeringen om het onderwijs te verbeteren:

 1. Vroeg beginnen
 2. Flexibiliteit voor meer samenwerking
 3. Leven lang ontwikkelen
 4. Aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs
 5. Samenwerking met lerarenopleidingen
 6. Vertrouwen en een brede verantwoordingsmethodiek

Dit Zes-puntenplan is ook de inhoudelijke agenda van de Stichting van het Onderwijs voor de komende jaren. In 2017 geeft het bestuur de prioriteit aan het thema gelijke kansen, waarover de Stichting bestuurlijk overleg voert met de bewindslieden van OC&W en waarvoor zij andere activiteiten onderneemt. Over het Zes-puntenplan heeft de Stichting in februari in Nieuwspoort een verkiezingsdebat georganiseerd. De Stichting brengt het plan tevens onder de aandacht bij de huidige woordvoerders Onderwijs in de Tweede Kamer, en straks bij het nieuwe kabinet.

Zes puntenplan Stichting van het Onderwijs 2017

Doorlopende leerlijnen in 2015 en 2016

In 2015 en 2016 staat het thema ‘doorlopende leerlijnen’ centraal. De Stichting van het Onderwijs wil kijken hoe bovensectoraal een impuls gegeven kan worden aan doorlopende leerlijnen en soepele overgangen tussen de onderwijssectoren. In 2015 is daarom eerst een denktank met vertegenwoordigers uit alle sectoren gevormd die aan de slag ging met het thema. Tijdens vier denktankbijeenkomsten is de vraag ‘hoe kunnen leerroutes binnen en tussen onderwijssectoren geoptimaliseerd worden?’ verkend.

De Discussiepaper Doorlopende Leerlijnen is daarvan het resultaat. In mei 2016 organiseerde de Stichting hierover een onderwijsbrede werkconferentie.