Missie en Visie

Missie

De Stichting van het Onderwijs is een netwerk en platform waar de sociale partners in het onderwijs met elkaar spreken over onderwerpen die meerdere onderwijssectoren raken. Vanuit die positie maken zij afspraken. De Stichting geeft de onderwijssector als geheel een duidelijke stem richting politiek en overheid bij belangwekkende kwesties. Zij kan de overheid gevraagd en ongevraagd adviseren over sectoroverstijgende onderwijsthema’s.

Visie

De onderwijssectoren en de verschillende actoren van onderwijsondersteuner tot toezichthouder, alle(n) dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs. Goed onderwijs kunnen we alleen bieden door deelbelangen te overstijgen en in gesprek met elkaar tot gezamenlijke, gedragen standpunten komen. Een zelfbewuste sector heeft geen arbiter nodig in de vorm van een bewindspersoon of parlementslid, maar neemt initiatief in de agenda- en beleidsvorming, bespreekt actuele onderwijsthema’s met elkaar en is zo gesprekspartner van het kabinet.

Elk talent telt!

De onderwijssectoren worden gedreven door gedeelde idealen over wat goed onderwijs behelst. Goed onderwijs draait om leerlingen, scholieren en studenten. Elk talent telt en moet gestimuleerd worden om het maximale uit zichzelf te halen. En onderwijs is een groot goed, dat verdergaat dan het individu. Met onderwijs bouwen we aan bestaanszekerheid, welvaart en welzijn, innovatie en vooruitgang. Onderwijs bouwt ook aan actief burgerschap en brede maatschappelijke participatie.

Toekomstbestendig

Onderwijs is de belangrijkste bouwstof die Nederland heeft. Goed onderwijsbeleid heeft als uitgangspunt dat investeren in onderwijs een investering in de toekomst is. En dat gebaseerd is op een langetermijnvisie die stabiliteit en continuïteit biedt.