De Stichting van het Onderwijs laat in een brief aan de minister weten dat zij een toekomstverkenning voor uitsluitend het hoger onderwijs en het mbo een gemiste kans vindt.

Het vervolgonderwijs staat op de schouders van het funderend onderwijs. Het vervolgonderwijs plukt de vruchten van goed funderend onderwijs. Alle onderwijssectoren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dienen in samenhang bezien te worden als het gaat om verbetering van het onderwijs. De stichting pleit daarom voor een verbreding van de toekomstverkenning.

 

Lees hier de hele brief