‘Als ik de onderwijswoordvoerders zo hoor denk ik dat de aanbevelingen die wij met het Zes-puntenplan hebben gedaan, succesvol kunnen zijn. Als wij voorzichtige conclusies mogen trekken, dan kan het zomaar zijn dat we in een nieuwe kabinetsperiode een basisvoorziening voor 16 uur per week krijgen, meer brede brugklassen, minder prestatieafspraken, een nieuwe impuls voor een leven lang leren en meer aandacht voor de professionalisering van docenten.’ Dat zei Paul Rosenmöller, voorzitter van de Stichting van het Onderwijs, aan het slot van het verkiezingsdebat dat de Stichting op 6 februari organiseerde.

Tijdens het debat in Nieuwspoort gingen onderwijswoordvoerders Jasper van Dijk (SP), Rik Grashoff (GL), Paul van Meenen (D66), Michel Rog (CDA), Karin Straus (VVD) en Loes Ypma (PvdA) met elkaar in debat over actuele onderwijsthema’s. Meer dan 150 betrokkenen bij het onderwijs waren aanwezig.

Download het verslag Nationaal Onderwijsdebat, 6 februari 2017
Download het zes-puntenplan van de Stichting van het onderwijs 2017