Het eerste seminar van de Stichting van het Onderwijs bestond uit twee delen: een plenair deel en een werkgedeelte.

Plenaire gedeelte

Walter Dresscher, voorzitter AOb en voorzitter van de Stichting van het Onderwijs opende het programma met vraag “Hoe ontwerpen we de route van goed naar geweldig?”
Arne Gast, Co-leader European Change Practice van McKinsey & Company ging op basis van de McKinseyrapporten over de best presenterende onderwijsstelsels in de wereld, in op de vraag “How the most improved school systems keep gettting better.
Sijbolt Noorda, voorzitter VSNU en vice-voorzitter van de Stichting van het onderwijs schetste ” De rode draad: Van goed naar geweldig:Nederlandse ingrediënten”

Werkgedeelte

In het werkgedeelte hebben we aan de deelnemers vier vragen voorgelegd.

Ronde 1: Van goed naar geweldig: Wat is geweldig?
Ronde 2: Hoe komen we daar? Wat kunnen we zelf doen?
Ronde 3: Waar moeten we ons op focussen?
Ronde 4: Hoe kan de Stichting van het Onderwijs een bijdrage leveren aan de route?

Opbrengst ronde 1: Van goed naar geweldig: Wat is geweldig? De ambities

De ambities waren redelijk eensluidend een concentreerden zich voor het merendeel op talentontwikkeling, excelleren, en leren. Lees meer

Opbrengst ronde 2 en 3: Hoe komen we daar? Wat kunnen we zelf doen? Waar moeten we ons op focussen? De beleidsinterventies

Met bijna 60 deelnemers zijn er ontzettend veel beleidsinterventies geopperd. Door de priotering die deelnemers zelf hebben aangebracht zijn de meest genoemde beleidsinterventies gebundeld.  Lees meer

Ronde 4: Hoe kan de Stichting van het Onderwijs een bijdrage leveren aan de route? De stichting

Tot slot hebben we deelnemers gevraagd naar hun ambities voor de Stichting van het Onderwijs. Het resultaat: een divers palet met als kernwoorden “over de sectoren heen” en “namens het onderwijs de politiek aanspreken” Lees meer