De Tweede Kamer verkiezingen staan voor de deur, uiterlijk in maart 2017 kiezen we nieuwe volksvertegenwoordigers en wordt een nieuw kabinet gevormd. Onderwijs zal een belangrijk onderdeel van een nieuw regeerakkoord zijn. Immers, met onderwijs investeren we in de toekomst van Nederland. Onderwijs speelt niet alleen een sleutelrol bij het bieden van kansen, het stimuleren van de economie en het opleiden voor de arbeidsmarkt, maar is minstens zo belangrijk voor de sociale cohesie en culturele bloei van de samenleving. Onderwijs staat daarmee in het middelpunt van de belangstelling van de samenleving en de politiek.

Met het oog op de verkiezingen vraagt de Stichting van het Onderwijs bij de programmacommissies van de verschillende politieke partijen aandacht voor drie speerpunten voor het investeren in onderwijs. Drie vraagstukken die in de gehele onderwijssector aandacht behoeven en waarvoor keuzes nodig zijn om door te kunnen gaan met stappen zetten van goed naar geweldig onderwijs:
1.Ruim baan voor brede talentontwikkeling
2. Oog voor de talenten en diversiteit in onderwijsteams
3. Investeren in brede kwaliteit

Download de drie speerpunten van de stichting Van Het Onderwijs