Onlangs stuurde minister van Financiën de ‘Hoofdlijnenbrief begroting’ naar de Tweede Kamer. Daarin staan de aanvullende maatregelen geschetst die het kabinet wil treffen om het begrotingstekort terug te dringen. Onder andere wordt voorgesteld de nullijn in de collectieve sector de continueren. Deze hoofdlijnenbrief is voor de Stichting van het Onderwijs aanleiding om zich tot de Tweede Kamer te richten met het pleidooi het onderwijspersoneel niet voor een vierde en vijfde keer te confronteren met een nullijn.

Lees de brief: Stichting van het Onderwijs tegen nullijn onderwijs