In aanloop naar de Algemene Financiële Beschouwingen roept de Stichting van het Onderwijs de Tweede Kamer op nieuwe voorgenomen besparingen op het onderwijs niet door te voeren.

Onaangenaam verrast

De Stichting is onaangenaam verrast door de nieuwe bezuinigingen op onderwijs die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde. Zij komen bovenop de al bestaande doelmatigheidskorting voor het onderwijs. Het kabinet voert als redenen aan de onverwachte hogere leerling- en studentenaantallen. Volgens de huidige begrotingsregels moet OCW daarnaast financiële tegenvallers binnen de eigen begroting dekken.

Investeringen nodig voor waarborgen onderwijskwaliteit

De Stichting vindt ‘dat het echter niet zo kan zijn dat het onderwijsbudget per leerling of student in de praktijk lager wordt door verkeerde leerling- en studentenramingen en de begrotingsregels van het kabinet. Daarmee schendt het kabinet het principe dat het geld de leerling/student volgt’. De werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van het Onderwijs doen daarom de dringende oproep om nieuwe besparingen op het onderwijs niet door te voeren. ‘Alleen met voldoende investeringen kunnen wij de hoge kwaliteit van ons onderwijs blijven waarborgen’.

Straf op succes maatschappelijk onwenselijk

Daarnaast vraagt de Stichting aandacht voor de aanbeveling van de Onderwijsraad om ‘te evalueren of de bekostiging van het onderwijs toereikend is in relatie tot de kwaliteit die onderwijsinstellingen met die bekostiging verondersteld worden te bereiken’. Nu daalt de financiering per leerling of student wanneer er meer leerlingen of studenten zijn. Deze ‘straf op succes’ is volgens de Stichting zowel maatschappelijk onwenselijk alsook onhoudbaar.

Meer informatie

Brief ’Voorgenomen bezuinigingen onderwijsbegroting 2019’