Op 3 april heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om de Stichting van het Onderwijs door de regering op te laten roepen om een intersectoraal functiewaarderingstraject te organiseren. En bij dat traject in ieder geval de lesgevende functies in het po, vo en mbo te betrekken. De motie komt voort uit onrust over de beloningsverschillen tussen de onderwijssectoren.

Op 27 september legt de Stichting van het Onderwijs in een brief aan de ministers van OCW uit waarom zij verwacht dat een intersectoraal functiewaarderingstraject geen substantieel nieuwe inzichten zal toevoegen. Onder meer omdat in de drie sectoren al gebruik wordt gemaakt van soortgelijke functiewaarderingssystemen.

Tot slot benadrukt de Stichting dat ‘in deze tijden van personeelstekorten zichtbaar wordt hoe belangrijk het is om als sector te blijven werken aan de aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs. Daarbij hoort ook een passende beloning. Onrust over de beloning in de onderwijssector is onder andere ontstaan door de nullijn in voorgaande jaren, waarin het kabinet heeft bezuinigd door de middelen voor arbeidsvoorwaardenontwikkeling in de referentiesystematiek jarenlang niet toe te kennen. De basis voor de arbeidsvoorwaardenruimte om te kunnen zorgen voor een passende beloning is de toegepaste referentiesystematiek.’

Meer informatie

Brief ‘Reactie op motie Rog en Van Meenen inzake intersectoraal functiewaarderingstraject’