Doorlopende leerlijnen, individuele leerroutes, maatwerk en portfolio’s. Ze hebben de aandacht in discussies, beleid of in activiteiten. Op de Werkconferentie ‘Elk talent telt! Een doorlopende lijn van talentontwikkeling’ gebeurt dat voor het eerst met alle onderwijssectoren bij elkaar: van het primair onderwijs tot en met de universiteiten. Wat betekenen doorlopende leerlijnen over de grenzen van schooltypes en sectoren heen precies voor de talentontwikkeling van leerlingen en studenten? Hoe heffen we overlap, breuken of lacunes op? Wat is daadwerkelijk nodig om beter ‘ononderbroken’ onderwijs aan te bieden?

De Werkconferentie vindt plaats op woensdagmiddag 25 mei van 13.15 – 17.30 uur in Pakhuis de Zwijger aan het IJ in Amsterdam. De Stichting van het Onderwijs nodigt het onderwijs van harte uit om te komen!

Opening door minister Jet Bussemaker

Om 14.00 uur heet Helen Adriani, voorzitter Stichting van het Onderwijs, iedereen welkom. Daarna opent minister Jet Bussemaker (OCW) de bijeenkomst. Vervolgens schetst prof. dr. Sietske Waslander de belangrijkste spanningsvelden rond de doorlopende leerlijnen en de overgangen in ons onderwijsstelsel. Daarmee gaat u verder aan de slag in een werksessie van uw keuze, geleid door de bestuursleden van de Stichting van het Onderwijs. Of u kiest voor een interactief college met Alexander Rinnooy Kan over zijn idealen voor het onderwijsstelsel. De middag eindigt met een debat over de stellingen/aanbevelingen uit de werksessies. Lees hier alles over het programma.

Toekomstmuziek dichterbij brengen?

De werkconferentie sluit aan bij gaande discussies over onder andere de negatieve gevolgen van ‘vroegselectie’ en de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst. De inzichten en meningen uit iedere onderwijssector zijn belangrijk. Alleen samen kunnen we doorlopende leerlijnen en soepele onderwijsovergangen voor elke leerling en student werkelijk een stap dichterbij brengen. De voorzitters van de vakorganisaties en sectorraden binnen de Stichting van het Onderwijs gaan hierover graag met u in gesprek.

Wilt u vooraf meer lezen over het thema?  Download dan het discussiepaper Doorlopende Leerlijnen van de Stichting van het onderwijs.

Registreer nu en doe mee aan het debat!

Uiteraard is de middag gratis; voor elke onderwijssector zijn plaatsen beschikbaar. Weest u er daarom snel bij. Van leraar tot onderwijsbestuurder; ieders inbreng is zinvol voor een goed debat. U kunt zich niet meer aanmelden.